Lokalplaner [til forsiden]


En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse, udstykning, placering og udformning af bebyggelse, materialer, beplantning, vej- og stiforhold m.v.

Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men omhandler kun
fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Bevarende lokalplan 132 for Nysted by - 2013
Nysted Efterskole - 2009
Klostervej - 2008
Sdr. Kongemarksvej / Strandbo - 2006
Døllefjelde Musse Naturpark - 2006
Golfbane ved Stubberup - 2006
Møllevej 8 - 2005
Feriecenter og sommerhuse - 2005
Boligområde øst for Wichmandsvej v/Syrenvænget - 2004
Rosenvang - Hvedevænget - 2001
Kettinge Savværk - 2001
Vindmølleklynge Vest for Vantore - 1999
Vindmølleklynge ved Sønderhave - 1999
Vindmølleklynge ved Bækkeskov - 1999
Område til erhvervsformål i Frejlev - 1998
Feriecenter Stubberup - 1997
H
avnefronten - 1996 (muligvis afløst af plan 132 fra 2013)
Fuglegårdsvej Industri - 1990
Campingplads m.v. - 1983
Egevænget - 1987
DMI - 1987
Rosenhaven - 1986
Skole, Hal, Fritid - 1979
Elletoften, Birketoften - 1978
Rosenvænget - 1978
Skansegården og Birkely - 1974

Bevaringsplan 1973 for Nysted by - ophævet