Arkiv [til forsiden]


2020:

2019:

2018:

Foreningens bestyrelse pr. marts 2018:

2017:

10. juli: Foreningen har modtaget 140.000 kr. fra Landdistriktspuljen til udvikling af Pakhuset.

7. juli: Interview i magasinet 'Erhverv og Kultur' om Bønnelyckes Pakhus

1. juli: Foreningen har fået sin egen Facebook-side, hvor bl.a. nyheder og arrangementer slås op.

29. maj: Referat fra bestyrelsesmøde

24. maj: Ny bestyrelse i foreningen

27. april: Referat af bestyrelsesmøde

April: Foreningens historie i 2 kapitler - Frem til 2010 (Bruno From Jensen) og tiden 2010 - 2016 (Karl Krarup)

21. marts: Årsmøde 2017: Beretning for året 2016 + mødereferat

8. marts: Historien om Clausens Pakhus! Læs artikel fra Folketidende

4. marts: Foreningen har eksisteret i 40 år! Læs artikel i Folketidende

Årsmøde 2017: - Mødet finder sted 21. marts kl. 19 i Nysted Sejlklub - Se annonce - Se dagsorden

5. januar: Brev til byrådet om vigtigheden af at passe på bevaringsværdige bygninger og miljøer.

2016:

27. + 28. juli:

  1. Artikel i Politiken om håndtering af forsømte og faldefærdige bygninger i byerne på baggrund af "Turisten" i Nysted.

  2. Notat fra den den juridiske afdeling i Horsens Kommune om kommunernes muligheder for at gribe ind i den slags sager

16. juli: Artikel i Jyllandsposten om Nysted og Aarestrups hus

17. marts: Referat af generalforsamlingen

17. marts: Beretning for året 2015

1. marts 2016: Dagsorden og indkaldelse til årets generalforsamling

2015:

16. december 2015:

  1. Pressemeddelelse fra "Landsforeningen for bygnings- og Landskabskultur" vedrørende Nysteds karakter som historisk bymiljø.

  2. Omtale i Folketidende (netudgaven)

  3. Formand Karl Krarups bemærkninger

30. september 2015: Indlæg ved møde i Maribo om "By-udvikling eller -afvikling" ved Karl Krarup

30. august 2015: Indslag i TV-Øst om misligholdelse af Nysteds bevarende lokalplan

20. august 2015: Indlæg i Folketidende fra formanden vedrørende dispensationer fra Nysted-lokalplanen og en redaktionel artikel om det samme emne

23. marts 2015: Generalforsamling - referatet

4. marts 2015: Indkaldelse til generalforsamling d. 23. marts

2014:

December 2014: I løbet af sommeren 2014 er pakhusets jernskodder blevet renoveret. Læs mere her

14. april 2014: Her kan man læse bestyrelsens beretning for 2013 og referatet af generalforsamlingen d. 24. marts 2014.

2013:

20. december 2013: Bestyrelsen har udsendt denne julehilsen til medlemmerne.

december 2013: Nysted bevaringsforening er tildelt 20.000 kr. i tilskud til renovering af 33 jernskodder i Bønnelyches Pakhus fra Guldborgsund Bevaringsfond - Kulturstyrelsen har tildelt foreningen 90.000 kr. til renovering af jernskodderne.

5. november 2013: Fornyet høringssvar vedrørende Bevarende Lokalplan 132 Nysted: Læs svaret her

1. november 2013:
Foreningen har modtaget en donation på 35.000 kr. fra Thorkild Høeghs Mindelegat. Beløbet er givet som støtte til at sikre Bønnelyches Pakhus mod vandindtrængning via husets jernskodder. Renovering af pakhusets 33 jernskodder er led i det arbejde, som Nysted Bevaringsforening har i gang for at gøre huset til en varig og brugbar del af byens bygningskultur. Foreningen er meget taknemmelig for dette væsentlige bidrag til at løse opgaven.

november 2013: Det nykalkede Bønnelyche Pakhus!
Efter genkalkning af to af bygningens sider i forsommeren 2013 fremtræder bygningen med en smuk udvendig facade i Nysted-gul. Der er dog en enkelt undtagelse - den nederste del midt på nordfacaden. Her er en del af den nypudsede mur skallet af og dermed den nye kalkning. Foreningens bestyrelse har valgt at lade vinterens gøre sin virkning, inden man udbedrer skaden og følger op med at nykalke det afskallede område i 2014.

25. juni 2013: Høringssvar vedrørende Bevarende Lokalplan 132 Nysted: Læs svaret her

21. maj 2013: Nysted kåres som Danmarks 6-smukkeste købstad i en afstemning afholdt af Bygningskultur Danmark. + Se leder i Folketidende d. 30. april + artikel om resultatet + liste over afstemningen

5. april 2013: Omtale i Folketidende af udfærdigelse af det endelig skøde.

21. marts 2013: Generalforsamling. Se indkaldelsen + Bestyrelsens beretning for året 2012 + Referat af generalforsamlingen

2012:

2. November 2012: Thorkild Høeghs Mindelegat giver 40.000 kr. til Nysted Bevaringsforening
Nysted Bevaringsforening havde d. 1. november 2012, den glæde at modtage 40.000 kr. fra Thorkild Høeghs Mindelegat til reparation af taget på Bønnelyckes Pakhus. Foreningen er meget taknemmelig for dette meget vitale bidrag til bevaring af pakhuset.
Arbejdet er sat i gang og udføres af Snedker & Tømrerværkstedet Benny Svendsen. Se billedet

Oktober 2012: Handlingsplan for vedligeholdelse af Bønnelyches Pakhus
Kulturstyrelsen har vurderet de fredede bygninger i Nysted i lighed med en lang række andre steder.
I forlængelse af vurderingen er Nysted Bevaringsforening blevet tilbudt en sagkyndig gennemgang af bygningen for at få udarbejdet en handlingsplan for bygningen. Formålet med handlingsplanen er at bidrage til, at de fredede bygninger vedligeholdes og deres fredningsværdier sikres.
Kulturstyrelsen finansierer udarbejdelse af Handlingsplanen, ligesom styrelsen godkender handlingsplanen, før den overdrages til ejeren, dvs Bevaringsforeningen.
Bevaringsforeningen fulgte straks op på tilbudet og anbefaledearkitekt MAA Jan Dyrholm, Nysted, til opgaven. Dyrholm har udført opgaven og Bevaringsforeningen har nu et godt instrument for prioritering af vedligeholdelsesarbejderne.

September 2012: Status vedrørende Bønnelyches Pakhus - (se billede)
Der arbejdes på at sikre et retmæssigt skøde på huset. Læs artiklen i Folketidende.
Vandindtrængning på grund af skader i tag, tagtilslutning og vestgavl har truet bygningen. Dette blev stoppet gennem restaurering af denne bygningsdel i 2010.
Bygningens ydermure er pudset murstensvæg. Disse var slemt medtagne med afskallet puds og dybe åbne fuger mellem murstenene. I 2011 blev alle ydermure repareret og pudset op, således at ydermurene kunne være klargjort til kalkning.
Stueetagen har 24 vinduer i træ med sprosser og 2 døre. Disse var fysisk intakte, men meget udtørrede og i kraftig behov for omsorg. I 2011 er trævinduerne gennemgået og behandlet med kit og linolie via en frivillig indsats under fagkyndig vejledning.
2012 er bygningens ydermure blevet kalket - Nysted Gul.
Midlerne til opgaven er bragt til veje ved fondstilskud fra Langeland og Lolland-Fasters og Langelands Brandsocietets Fond Thorkild Høeghs Mindelegat og Nysted Bevaringsfond.
 

3. april 2012: Folketidende om forestående kalkning af Bønnelyches Pakhus
 

22. marts 2012: Generalforsamling

2. marts 2012: Indkaldelse til generalforsamling 2012 - 22. marts kl. 19.00

14.+ 17. december 2011: Bevaringsforeningen har udarbejdet et projekt for renovering af Bønnelyches Pakhus frem til, at det er et hus med varme og faciliteter. Det er sendt til Kulturarvsstyrelsen med anmodning om godkendelse. Vi afventer svar i det nye år. Se omtale i Folketidende.

2011:

14. december 2011: Foreningens og andre gode kræfters anstrengelser for at forhindre Postloven i at skabe forringelser i de gamle bymiljøer, har båret frugt. Læs en gennemgang af resultatet her.

1. november 2011: Nysted Bevaringsforening har fra Thorkild Høeghs Mindelegat den 1. november 2011 modtaget 20.000 kr. til støtte for restaurering af Bønnelyches Pakhus, Nysted. Foreningen er taknemmelig for dette bidrag.

17. oktober 2011: DR søger bevaringsværdige huse, som skal renoveres Danmarks Radio vil gerne producere en tv-serie, hvor de sætter fokus på fredede og bevaringsværdige bygninger i Danmark, som står overfor en ombygning, en tilbygning eller en renovering. Målet er at fortælle, hvilke historier der gemmer sig i disse gamle huse, og hvordan man bedst bevarer disse huse og deres særlige byggeskik, når man står overfor at skulle modernisere sit hus. Ideen er at følge byggeriet fra start, til det står færdigt. Læs mere her: http://www.dr.dk/OmDR/Nyt_fra_DR/Nyt_fra_DR/2011/10/17133850.htm

8. oktober 2011: En officiel opfordring fra Guldborgsund Kommune og facaderådene i Nysted, Nykøbing, Sakskøbing og Stubbekøbing om at afvente eventuelle dispensationer vedrørende opsætning af postkasser eller flytning af brevsprækker.

5. oktober 2011: se et klip fra TV2 øst om Nysted og postkasse-situationen http://www.tv2east.dk/video/2011-10-04/nysted-kaemper-mod-nye-postkasselov

september: Murene på Bønnelyches Pakhus bliver istandsat her i efteråret. Det er de samme håndværkere, som nu er i gang med Biblioteket / Clausens Pakhus. De starter i løbet af uge 39/40

27. september 2011: Folketidende om postkasser

25. september 2011: Ny udvikling i sagen om opsætning af postkasser

Opfordring til husejere i bevaringsområdet vedrørende opsætning af postkasser.

12. juli 2011: Folketidende om nye bestemmelser for butikker i Nysted

11. juli 2011: Artikel i Folketidende om mulighed for dispensationer vedrørende opsætning af postkasser i bevaringsområdet

10. juli 2011: Rapporten: "NYSTED Byrums-analyse og værdisætning" er nu færdig og kan hentes her.

25. juni 2011: Folketidende om at det er lykkedes at råbe kommunen op i sagen om postkasser i bevaringsområderne

30. april &  1. maj 2011: Vedligeholdelsesweekend
Se Folketidendes omtale af dagene

16. april 2011: Værdisætning af huse
Se forhåndsomtale af arrangementet

Folketidendes efterfølgende omtale

12. april 2011 kl. 19-21: Træ og vinduer af træ - vedligeholdelseskursus

24. marts 2011: Generalforsamling
Indkaldelse
Referat
Beretning

16. marts:
Folketidende om Kursusaften d. 15. marts

15. marts 2011 kl. 19-21: Murværk, facader, bindingsværk, tegltage - vedligeholdelseskursus

8. marts 2011: Folketidende om "Pas godt på Nysted-kurserne"

2. marts 2011: Folketidende om problemet med opsætning af postkasser

24. februar 2011: Folketidendes omtale af mødet d. 23.

23. februar 2011 kl. 16-18: Optaktsmøde til "Pas godt på Nysted" afholdt.

15. februar 2011: Folketidende om Udviklingsprojektet for Nysteds historiske bymidte

13. februar 2011: "Projekt udviklingsstrategier for Nysteds historiske bymidte 2011" - er nu igangsat af Nysted Bevaringsforening i samarbejde med Styregruppen/Arbejdsgruppen vedrørende udarbejdelse af en Visionsplan for Nysted og Omegn. Projektet finansieres af en bevilling fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje.
Resumé - Projekt - Mødeinvitation

2010:

November 2010 er en bevilling fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet på 136.000 kr. indgået på Nysted Bevaringsforenings konto til: "Projekt udviklingsstrategier for Nysteds historiske bymidte".

1. november 2010 tildelte Thorkild Høeghs Mindelegat 10.000 kr. i støtte til bevaring og renovering af Bønnelyches Pakhus.

26. oktober 2010: Folketidende om Bønnelyches Pakhus.

8. oktober 2010: Folketidende skrev om Nysted Havn.

1. oktober 2010 uddelte Guldborgsund Kommune sin nye arkitekturpris. Nysted Bevaringsforenings bestyrelse havde indstillet tre emner til arkitekturprisen og glæder sig over, at bedømmelsesudvalget har præmieret to af de emner, foreningen indstillede. Dermed har bedømmelsesudvalget givet sin støtte til arbejdet med bevaringen i Nysted By.

* Kommunens hjemmeside om prisen.
* Beretning om priserne.

* Folketidende skrev d. 7. oktober 2010.

* Lokalplanen for havneområdet.
* Arkitektfirmaet bag lokalplanen.

29. juni 2010 tildelte Lolland Falsters og Langelands Brandsocietets Fond efter ansøgning støtte på 10.000 kr. til imødegåelse af særligt truende mangler i taget på Bønnelyches Pakhus. Manglen er siden udbedret.

Foreningens ældre historie kan studeres på denne side